WBXPress

Reply To: Appointment of Primary Teachers by DPSCs

#42211

Aj bartoman paper e. dipankar datta howrahdpsc er niyog niye je katha boleche tate amar mone hoche s24 & n24 niyog ei judge hote dibena. Tar ejlase je case ache tar ray er katha bole ei niyog vugbe bolechen tar mane tini (ch judge hisabe ray pojanta thaken) howrah r niyog prapto teacher der chakri theke borkhasto korar ray diben. R s24 & n24 dpsc jate niyog korte na pare tar tar jonno tini 100% chesta korben.howrah te niyog hoye jawar jonno tar(d.datta) chorom rag. Je rag hoyto s24 & n24 er upor tini protishodh hisabe felte paren.d.datta babur jana uchit ei niyume 2009-2010 e 15 ti dpsc te pri 4 years 40.000 Hajar teacher chakri korchen tader ki tini borkhaster order dite parben?baki . Dpsc er candidate ra ki tar(d.datta) chokher bali.tar kano ei niyog niye eto birodhita er nepathho kahini ta ki? Amar mone hoy ei niyog . Dpsc te sampurno hoye gele tar personal kono khoti hobe.